Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo Společnosti svolává řádnou valnou hromadu, která se uskuteční dne 23. února 2024 od 10,00 hodin.

V provozovně Společnosti (centrála) v budově společnosti Barták s.r.o., 1. patro, zasedací místnost, na adrese Praha 10, Moskevská 1569/65b s tímto pořadem jednání:

  1. zahájení, kontrola usnášení se schopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady
  2. rozhodnutí o změně stanov Společnosti
  3. závěr

Úplný návrh změny stanov je uveřejněný spolu s pozvánkou na valnou hromadu jsou v příloze této pozvánky.

Datum článku: 23.01.2024